Osoba starająca się uzyskać pomoc z Fundacji jest zobowiązana przesłać w formie listu tradycyjnego lub e-maila pismo zawierające następujące informacje:

  • cel zbiórki na rzecz dziecka;
  • opis choroby wraz z przebiegiem leczenia;
  • termin operacji, turnusu rehabilitacyjnego, leczenia, itp.;
  • koszty leczenia (operacji, turnusu, comiesięcznej rehabilitacji, itp.);
  • sytuacja materialno-bytowa rodziców/opiekunów prawnych dziecka;
  • środki zgromadzone w innych fundacjach;
  • adres strony www dziecka w innej fundacji, facebooka, bloga, itp.
  • dane kontaktowe: telefon, adres, e-mail.

Tylko i wyłącznie po rzetelnym ustosunkowaniu się do powyższych punktów i wstępnej pozytywnej decyzji Zarządu rodzice lub opiekunowie prawni dziecka otrzymają od Fundacji dokumenty, które powinni niezwłocznie przesłać drogą pocztową na adres Fundacji.

Fundacja nie prowadzi subkont (wyjątek stanowią zbiórki 1%). Więcej informacji w zakładce zasady działania.

Każdego, kto potrzebuje pomocy prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem naszej Fundacji, panią Dorotą Osicą e-mailowo dorota.osica@mam-serce.org lub telefonicznie (22) 299 66 50.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Mam serce z siedzibą w Warszawie przy ul. Szturmowej 9 lok.4. Dane zostały zebrane celem odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.