KRS: 0000362564 | NR KONTA: 44 1090 1043 0000 0001 4778 3730
KRS: 0000362564 | NR KONTA: 44 1090 1043 0000 0001 4778 3730

Szukasz pomocy ?

Zachęcamy do zapoznania się z celami Fundacji Mam serce, a także z zasadami działania naszej Fundacji.

Osoba starająca się uzyskać pomoc z Fundacji jest zobowiązana przesłać w formie listu tradycyjnego (Fundacja Mam serce, ul. Dereniowa 10/91, 02-776 Warszawa) lub e-maila (biuro@mam-serce.org) pismo zawierające następujące informacje:

 • cel zbiórki na rzecz dziecka;
 • opis choroby wraz z przebiegiem leczenia;
 • termin operacji, turnusu rehabilitacyjnego, leczenia, itp.;
 • koszty leczenia (operacji, turnusu, comiesięcznej rehabilitacji, itp.);
 • sytuacja materialno-bytowa rodziców/opiekunów prawnych dziecka;
 • środki zgromadzone w innych fundacjach;
 • adres strony www dziecka w innej fundacji, Facebooka, bloga, itp.;
 • 2-4 zdjęcia dziecka;
 • dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych dziecka: telefon, adres, e-mail.

Tylko i wyłącznie po rzetelnym ustosunkowaniu się do powyższych punktów i wstępnej pozytywnej decyzji Zarządu rodzice lub opiekunowie prawni dziecka otrzymają od Fundacji dokumenty, które powinni niezwłocznie przesłać drogą pocztową na adres Fundacji.

Fundacja nie prowadzi subkont (wyjątek stanowią zbiórki 1%). Więcej informacji w Regulaminie Fundacji Mam serce.

Każdego, kto potrzebuje pomocy, prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem naszej Fundacji, panią Joanną Popielecką e-mailowo: biuro@mam-serce.org lub telefonicznie (22) 299 66 50.

Formularz kontaktowy


  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Mam serce z siedzibą w Warszawie (02-776) przy ul. Indiry Gandhi 35/302. Dane zostały zebrane celem odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

  Zapisz się do newslettera