KRS: 0000362564 | NR KONTA: 44 1090 1043 0000 0001 4778 3730
KRS: 0000362564 | NR KONTA: 44 1090 1043 0000 0001 4778 3730

REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN NA RZECZ FUNDACJI MAM SERCE

 • Strona główna
 • REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN NA RZECZ FUNDACJI MAM SERCE

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przekazywania darowizn na rzecz Fundacji Mam serce za pośrednictwem strony www.mam-serce.org oraz obowiązki i prawa Darczyńców, a także Fundacji Mam serce jako Administratora.
 2. Strona www.mam-serce.org jest prowadzona przez Fundację Mam serce (zwaną dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie (ul. Dereniowa 10/91, 02-776 Warszawa), identyfikującą się numerami: NIP: 5213581779, REGON: 142538086 i KRS: 0000362564.
 3. Każdy Darczyńca za pośrednictwem strony www.mam-serce.org ma możliwość:
  a) przekazać jednorazową darowiznę lub regularnie wspierać działania statutowe Fundacji bądź konkretnego podopiecznego
  b) zapisać się na Newsletter Fundacji wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie Fundacji
  c) zarejestrować się tworząc Konto Darczyńcy. 
 4. Każdy Darczyńca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w panelu płatności oraz w stopce strony.

II. Zasady przekazywania darowizn

 1. Przekazywanie darowizn na cele statutowe Fundacji jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności – PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu (adres ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań), wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, zwanego dalej Serwisem Przelewy24.
 2. W celu przekazania darowizny przez Serwis Przelewy24, po wypełnieniu formularza umieszczonego na stronie www.mam-serce.org, Darczyńca zostaje przekierowany do serwisu www.przelewy24.pl.
 3. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą: 
  a) przelewów elektronicznych (w tym BLIK)
  b) przelewów tradycyjnych 
  c) kart płatniczych.
 4. Każda wpłata jest chroniona przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL (na wzór zabezpieczeń bankowych). Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Fundacja korzysta z bezpiecznego licencjonowanego operatora płatności – PayPro S.A.
 5. Fundacja nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej Darczyńcy; dane te przechowuje operator płatności PayPro S.A.

III. Subskrypcja Newslettera Fundacji Mam serce

 1. Subskrypcja Newslettera jest dobrowolna, odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.mam-serce.org. Po zamówieniu Newslettera, na podany przez Darczyńcę adres e-mail będą wysyłane informacje na temat bieżących działań Fundacji oraz aktualnie prowadzonych zbiórek, a także dalszych losów podopiecznych.
 2. Darczyńca zamawiając subskrypcję Newslettera wyraża zgodę na:
  a) przetwarzanie danych osobowych (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych) w celu utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych zbiórkach.
  b) otrzymywanie informacji drogą elektroniczną wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych)
 3. Zamówienie otrzymywania Newslettera może być wycofane w każdym momencie poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w stopce każdego Newslettera.

IV. Rejestracja Konta Darczyńcy

 1. Fundacja udostępnia każdemu Użytkownikowi strony/Darczyńcy możliwość założenia Konta Darczyńcy, w ramach którego Darczyńca:
  – może zarządzać swoimi danymi, w tym nadawać nazwę Użytkownika, która będzie widoczna po wpłaceniu Darowizny lub zachować anonimowość
  – może w łatwy i intuicyjny sposób dokonywać wpłat na konkretne zbiórki, bez wpisywania każdorazowo swoich danych
  – ma wgląd do historii swoich Darowizn oraz Obserwowanych zbiórek.
 2. Konto Darczyńcy może w każdym momencie być usunięte poprzez naciśnięcie przycisku „Usuń konto” w panelu Konta.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, Fundacja Mam serce zapewnia zgodność procesu przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa. Ogólne zasady gromadzenia i przetwarzania danych zostały opisane poniżej, szczegółowy opis znajduje się w Polityce prywatności, dostępnej w stopce strony.
 2. Administratorem gromadzonych danych jest Fundacja Mam serce z siedzibą w Warszawie (02-776) przy ul. Dereniowej 10/91, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000362564, NIP: 5213581779, REGON: 142538086.
 3. Fundacja przetwarza dane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) (RODO).
 4. W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa Państwa danych, na stronie używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.
 7. Podanie danych jest niezbędne w ramach statutowej działalności fundacji, w tym zawarcia umów i rozliczenia oraz w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Fundacji.
 3. Wszelkie zapytania i zgłoszenia problemów proszę kierować na adres biura Fundacji: biuro@mam-serce.org.
Zapisz się do newslettera