KRS: 0000362564 | NR KONTA: 44 1090 1043 0000 0001 4778 3730
KRS: 0000362564 | NR KONTA: 44 1090 1043 0000 0001 4778 3730

Wsparcie dla małych pacjentów ICZMP

Cel: Sprzęt medyczny
Zebraliśmy: 810 181

Rezultat

30.05.2023 r. Kochani, jest nam niezmiernie miło podzielić się z Wami informacją, że przekazane przez nas (wspólnie z Fundacją Cor Infantis) kardiomonitory i stacja centralnego monitorowania dla ICZMP w Łodzi w zeszły weekend zostały już zainstalowane na oddziale kardiochirurgii, bloku operacyjnym i OIOM-ie. Sprzęty już są w użytku i służą małym pacjentom! ❤

W SUMIE PRZEKAZALIŚMY:

System monitorowania (kardiomonitory i stacja centralnego monitorowania)

310 181 zł

Galeria

Opis projektu

Od samego początku Fundacja „Mam serce” skupiała się na pomocy dzieciom z wrodzoną wadą serca, prowadząc zbiórki na leczenie kardiochirurgiczne w zagranicznych ośrodkach oraz będąc współwydawcą książki „Moje dziecko ma wadę serca”. Teraz naszym celem jest wsparcie Instytutu Matki Polki w Łodzi, aby stał się miejscem, w którym osoby z wrodzonymi wadami serca otrzymają najlepszą kompleksową opiekę – od momentu diagnozy prenatalnej po wiek dojrzały.

Klinika Kardiochirurgii

ICZMP w Łodzi jest ośrodkiem specjalistycznym o najwyższym stopniu referencyjności, gdzie leczeni są pacjenci z całego kraju. Od 1 stycznia 2023 r. Kliniką Kardiochirurgii kieruje prof. Katarzyna Januszewska, a wraz z nią pracę podjął prof. Edward Malec – specjaliści, którym od lat z ogromnym zaufaniem oddawaliśmy pod opiekę naszych podopiecznych. Jednakże, aby poprawić jakość leczenia i przebieg hospitalizacji, potrzebne są duże nakłady finansowe.

Najpilniejszymi inwestycjami na dzień dzisiejszy jest stworzenie sieci monitoringu, umożliwiającej współpracę oddziałów kardiochirurgii, OIOM-u i bloku operacyjnego w zakresie obserwacji funkcji życiowych pacjentów oraz nadzoru nad nimi. Potrzebny jest także system klimatyzacji na oddziale kardiochirurgii i w sali operacyjnej kardiochirurgicznej.

Wspólnie z organizacją działającą na rzecz dzieci z wadami serca – Fundacją Cor Infantis, planujemy dofinansować zakup systemu monitorowania Philips EFFICIA, w skład którego wejdzie 24 kardiomonitorów oraz Stacja Centralnego Monitorowania. Łącznie na ten cel przeznaczymy 620 362,80 zł, z czego połowę kwoty pokryje nasza Fundacja (310 181,40 zł).

System ten jest wyposażony w zaawansowane funkcje do pomiaru parametrów życiowych, przez co znacząco podniesie bezpieczeństwo pacjentów i pozwoli personelowi zauważyć ewentualne niepokojące zmiany w stanie zdrowia na bardzo wczesnym etapie.

Zakup będzie możliwy dzięki środkom ze zbiórki Ignasia.

Zakład Diagnostyki Prenatalnej

Kompleksowa opieka nad osobami z wadą serca nie kończy się z chwilą kardiochirurgicznej korekcji w wieku dziecięcym, musi być również kontynuowana w przypadku planowania i prowadzenia ciąży u kobiet z wrodzonymi wadami serca. Dlatego w ramach wsparcia rozwoju diagnostyki prenatalnej chcemy i tu dołożyć swoją cegiełkę, współfinansując doposażenie Zakładu Kardiologii Prenatalnej w Łodzi, kierowanego przez prof. Marię Respondek-Liberską, w aparaturę wykorzystywaną w procesie diagnostyki przedurodzeniowej.


(źródło: https://lodz.wyborcza.pl/, fot. Agnieszka Urazińskka)

Nowoczesny aparat jest niezbędny do szczegółowej oceny płodów z ciąż o podwyższonym ryzyku: ciąż u kobiet z wadami serca leczonych w dzieciństwie, ciąż po in vitro oraz ciąż wielopłodowych. Właściwa diagnostyka kardiologiczna zapewnia bezpieczeństwo dla ciężarnej i jej dziecka. To nie tylko szansa na przeżycie, ale także szansa na ukończenie ciąży we właściwym terminie, na uniknięcie wcześniactwa oraz w razie potrzeby – szansa na włączenie leczenia jak najszybciej, na niwelowanie powikłań oraz skrócenie czasu pobytu w szpitalu.

Wspólnie z Fundacją Cor Infantis chcemy zakupić najwyższej klasy ultrasonograf Voluson EXPERT 22 od firmy GE Healthcare, który jest absolutną czołówką w dziedzinie diagnostyki ultradźwiękowej. Chcemy także wyposażyć zakład w system ViewPoint 6 do archiwizacji i tworzenia dokumentacji medycznej.

Dzięki wolnym środkom ze zbiórek naszych podopiecznych, Ignasia i Adasia, przekażemy na początek 500 000 zł, jednak do finalizacji zakupu nadal brakuje kolejnych 500 000 zł…  Za każde dodatkowe wsparcie naszego projektu będziemy bardzo wdzięczni.

Harmonogram projektu

kwiecień 2023

Rozmowy z fundacjami i kadrą zarządzającą ICZMP w Łodzi

maj 2023

Zakup systemu monitorującego dla Kliniki Kardiochirurgii, dostawa i montaż zamówionych sprzętów

Beneficjent

Partnerzy projektu

Zapisz się do newslettera