kalendarz2019

Adaś jest po kolejnej chemii, wkrótce czeka go ponowne pobranie komórek macierzystych. Dopiero po przeszczepie komórek będzie możliwe wdrożenie immunoterapii.

Dzięki pomocy darczyńców udało się zebrać całość kwoty potrzebnej na pokrycie kosztów leczenia chłopca (814 935 zł). Do tej pory z tej kwoty sfinansowaliśmy podanie leku Mozobil (26 400 zł).

Przekazaliśmy:

26 400 PLN

CEL:

Leczenie