kalendarz2.04.2019

Obecnie Adaś czeka na przeszczep komórek macierzystych, po którym będzie możliwe wdrożenie immunoterapii.

Dzięki pomocy darczyńców udało się zebrać całość kwoty potrzebnej na pokrycie kosztów leczenia chłopca (814 935 zł).