KRS: 0000362564 | NR KONTA: 44 1090 1043 0000 0001 4778 3730
KRS: 0000362564 | NR KONTA: 44 1090 1043 0000 0001 4778 3730

Równe szanse – wsparcie szkoły Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE

Cel: Pomoce dydaktyczne
Zebraliśmy: 10 500

Rezultat

W ramach projektu przekazaliśmy Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE 10 500 zł na zakup materiałów do zajęć edukacyjnych, m.in. tablic edukacyjnych, liczydeł, liter, puzzli, zestawów do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

W SUMIE PRZEKAZALIŚMY:

Pomoce dydaktyczne

10 500 zł

Galeria

Opis projektu

Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE to miejsce dla dzieci, w którym uczą się siebie i od siebie nawzajem, rozwijają i bawią. Jest to miejsce, w którym codziennie z dziećmi w edukacji domowej pracują nauczyciele, terapeuci i rodzice. Fundacja powstała w grudniu 2018 r., uczęszczają do niej dzieci pełnosprawne, niepełnosprawne i te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pod opieką fundacji znajduje się obecnie 12 dzieci.

Jak każde startujące przedsięwzięcie, FREE potrzebuje wsparcia. Dlatego nasza fundacja postanowiła przekazać 10 500 zł na zakup materiałów do zajęć edukacyjnych, m.in. tablic edukacyjnych, liczydeł, liter, puzzli, zestawów do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Wsparcie działalności statutowej Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej było kontynuacją naszych działań z 2016 r. – zbiórki na wydanie książki „Duże sprawy w małych głowach”, opowiadającej, czym jest niepełnosprawność, jak wygląda świat dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością ruchową lub intelektualną, czy epilepsją. Chcieliśmy dołożyć kolejną cegiełkę do tego, by dzieciom niepełnosprawnym żyło się łatwiej, by były lepiej zrozumiane i miały szansę na wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału.

Harmonogram projektu

marzec 2019

Przekazanie darowizny pieniężnej FREE w wysokości 10 500 zł na zakup materiałów do zajęć edukacyjnych.

marzec-kwiecień 2019

Zakup przez FREE tablic edukacyjnych, liczydeł, liter, puzzli, zestawów do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

kwiecień 2019

Rozliczenie i zakończenie projektu.

Beneficjent

Zapisz się do newslettera