kalendarz2019

Dzięki wsparciu naszych Darczyńców od lutego pokrywamy koszty zakupu leków i suplementów dla Olgi, dotychczas przeznaczyliśmy na ten cel 1 454 zł.

Sfinansowaliśmy zakup pulsoksymetru (1 188 zł) oraz pomogliśmy w zakupie pionizatora (2 300 zł).

Przekazaliśmy:

4 942 PLN

CEL:

Leki

CEL:

Sprzęt medyczny