kalendarz2017-2018

Dzięki pomocy naszych Darczyńców udało się nam przekazać Lenie wózek rehabilitacyjny oraz opłacić rehabilitację dziewczynki.

Przekazaliśmy:

7020 PLN

CEL:

Sprzęt medyczny

CEL:

Rehabilitacja