O Fundacji

Fundacja "Mam serce" została założona w 2010 r. Powstała po to, by pomagać dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej – zostały dotknięte ciężką chorobą, walczą o życie, wychowują się w rodzinach bardzo biednych lub domach dziecka. Naszym celem jest nie tylko wsparcie finansowe, które umożliwia walkę z chorobą dziecka i biedą w jego rodzinie. Chcemy także ofiarować swój czas, swoje doświadczenie, swoją troskę i swoje SERCE.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci chorych i niepełnosprawnych.
2. Pomoc (z udziałem konsultantów medycznych) w tworzeniu najlepszych warunków do poprawy zdrowia dzieci, w szczególności naszych podopiecznych.
3. Organizowanie akcji pomocy dzieciom, imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych.
4. Umilanie dzieciom pobytu w szpitalach, domach dziecka.
5. Organizowanie paczek mikołajkowych, bożonarodzeniowych i in. dla potrzebujących dzieci.
6. Wspieranie rodziców, pomoc w kontaktach z klinikami zagranicznymi.
7. Skupianie wokół celów Fundacji wolontariuszy.


Jesteśmy na: