kalendarz2018

Dzięki wsparciu finansowemu, jakie uzyskaliśmy od fundacji FutureNet przekazaliśmy Kubusiowi 120 002,29 zł. Kwota ta pokryje koszty operacji jego serca w Klinice Uniwersyteckiej w Műnster.

Futurenet_Foundation_2

Przekazaliśmy:

120 002,29 PLN

CEL:

Operacja serca