Choroba mózgu

Ola Drachal, 17 lat
Czas zbiórki: 2013
Czas zbiórki: 2013 –

Dzięki Wam zebraliśmy
0 PLN

Ola Drachal dziękuje z całego serca
  • Ola od pierwszych miesięcy życia choruje na rzadkie, genetyczne schorzenie, leukodystrofię gąbczastą Canavan. Jest to jedna z chorób ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzująca się zwyrodnieniem gąbczastym istoty szarej i białej mózgu. Choroba ma charakter postępujący i niepomyślne rokowanie.

    Pierwsze objawy pojawiły się u Oli w 5. miesiącu życia. Spowodowały niemal całkowite zahamowanie rozwoju psychoruchowego.

    Obecnie 7-letnia dziewczynka nie chodzi, nie siedzi samodzielnie, nie trzyma głowy, nie zgłasza potrzeb fizjologicznych. Mimo tak wielu ograniczeń, utrzymuje kontakt emocjonalny z najbliższymi osobami, reaguje na bodźce zewnętrzne, okazując zadowolenie bądź zdenerwowanie.

    Ola nie wymaga wprawdzie specjalistycznego sprzętu medycznego, ale bardzo potrzebuje wózka. Jego koszt to ponad 10 tys. zł, z czego tylko część jest refundowana przez NFZ.

    Rodzice Oli będą wdzięczni za pomoc w sfinansowaniu wózka, ponieważ jego zakup znacznie przekracza możliwości 5-osobowej rodziny.

Słowa wsparcia

Na razie nie ma słów wsparcia.

Napisz pierwsze słowa wsparcia

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dzięki Wam zebraliśmy
0 PLN

Ola Drachal dziękuje z całego serca

Słowa wsparcia

Na razie nie ma słów wsparcia.

Napisz pierwsze słowa wsparcia

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *