Maja urodziła się 13.09.2006 r. Na skutek urazu okołoporodowego (niewydolności krążeniowo-oddechowej) doszło do poważnego uszkodzenia mózgu. W jego efekcie Maja cierpi na porażenie mózgowe, małogłowie, padaczkę, jest dzieckiem głęboko upośledzonym, a także niewidomym z poczuciem światła.

Maja wymaga stałej opieki, nie porusza się samodzielnie, potrafi siedzieć jedynie w pozycji podpartej. Dziewczynka ma słaby kontakt z otoczeniem, jednak reaguje ruchami na mowę, dotyk, masaż. Staje się wtedy pogodna. Lubi słuchać muzyki.

Mai należy zapewnić jak najwięcej ćwiczeń stymulujących rozwój psychoruchowy, a także ćwiczenia z zakresu rehabilitacji widzenia. Pomóżmy jej w walce o większą samodzielność i komfort życia!

 

kalendarz2011-2015

W latach 2011-2015 przekazaliśmy łącznie na rehabilitację Mai 24 170 zł. W 2012 dofinansowaliśmy zakup specjalistycznego fotelika samochodowego (4 000 zł).
W sierpniu 2015 r. Maja przeszła operację lewego biodra (osteotomia). Niestety zabieg ten uwidocznił u niej ogromną skoliozę. Dziewczynka potrzebowała specjalnego fotelika rehabilitacyjnego, który miał zapewnić jej właściwe ustawienie ciała i zapobiec dalszemu skrzywieniu kręgosłupa. Fotelik udało się zakupić dzięki organizatorom i uczestnikom Maratonu Zumby w Częstochowie, którzy przekazali 3, 5 tys. zł na ten cel.

Przekazaliśmy:

31 700  zł  PLN

CEL:

Rehabilitacja

CEL:

Sprzęt medyczny