5-letnia Lidia urodziła się z zespołem Treachera Collinsa, zwanym także dyzostozą żuchwowo-twarzową. Choroba ta objawia się m.in. rozległymi wadami twarzoczaszki, niedorozwojem kości żuchwy, zniekształceniem małżowin usznych, zarośnięciem przewodów słuchowych zewnętrznych i zarośnięciem nozdrzy tylnych.

Zaraz po urodzeniu, z powodu niewydolności oddechowej, dziewczynce założono tracheotomię, przez którą oddycha do dzisiaj. Gdy miała 3 miesiące, wykonano u niej operację antyrefluksową (fundoplikację) i założono gastrostomię  (niewielki otwór prowadzący do żołądka, przez który wprowadza się dren celem podawania posiłków). Miesiąc później, w Instytucie Matki i Dziecka, przeprowadzono operację udrożnienia nozdrzy tylnych.

Bardzo wcześnie u Lidii stwierdzono także obustronny niedosłuch stopnia średniego. W październiku 2010 r. przeszła pierwszy etap implantacji, potrzebny do wszczepienia tytanowego zaczepu do aparatu słuchowego typu BAHA. Kolejny etap leczenia przypadnie na drugi kwartał 2011 r.

Dziewczynka ma ponadto mniejsze obydwie gałki oczne, rozszczep powiek dolnych, widoczny ubytek tęczówki i rozszczep nerwu wzrokowego. Nosi okulary (+7 i +9 dioptrii). Obecnie czeka na operację plastyczną powiek.

Poza fizycznymi objawami choroby, Lidia, tak jak większość dzieci dotkniętych zespołem TCS, rozwija się prawidłowo pod względem fizycznym i psychicznym. Mimo to czeka ją jeszcze długa droga do względnej normalności. Dziewczynka wymaga nie tylko kolejnych zabiegów operacyjnych, ale także stałej rehabilitacji. Wszystko to wiąże się jednak z ogromnymi wydatkami. Dlatego mama dziewczynki zwraca się z prośbą o pomoc finansową: “Wpłacając choćby niewielką kwotę, zwiększą Państwo jej szansę na przeprowadzenie potrzebnych operacji, niezbędną rehabilitację i stopniowy powrót do zdrowia”.

kalendarz

2011-2014

Nasza Fundacja dofinansowała turnusy rehabilitacyjne dla Lidii w wysokości 16 500 zł.

Zakupiliśmy także drobny sprzęt medyczny (rurki tracheostomijne, ssak, filtr, nawilżacz powietrza) za łączną kwotę 2500 zł.

Przekazaliśmy:

19 000 PLN

CEL:

Rehabilitacja

CEL:

Sprzęt medyczny