Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE to miejsce dla dzieci, w którym uczą się siebie i od siebie nawzajem, rozwijają i bawią. Jest to miejsce, w którym codziennie z dziećmi w edukacji domowej pracują nauczyciele, terapeuci i rodzice. Fundacja powstała w grudniu 2018 r., uczęszczają do niej dzieci pełnosprawne, niepełnosprawne i te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pod opieką fundacji znajduje się obecnie 12 dzieci.

Jak każde startujące przedsięwzięcie, FREE potrzebuje wsparcia. Dlatego nasza fundacja postanowiła przekazać 10 500 zł na zakup materiałów do zajęć edukacyjnych, m.in. tablic edukacyjnych, liczydeł, liter, puzzli, zestawów do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Wsparcie działalności statutowej Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej było kontynuacją naszych działań z 2016 r. – zbiórki na wydanie książki „Duże sprawy w małych głowach” (https://mam-serce.org/zbiorki/ksiazka-dswmg/), opowiadającej, czym jest niepełnosprawność, jak wygląda świat dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością ruchową lub intelektualną, czy epilepsją. Chcieliśmy dołożyć kolejną cegiełkę do tego, by dzieciom niepełnosprawnym żyło się łatwiej, by były lepiej zrozumiane i miały szansę na wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału.

LDOD2640   MUBD0058

TZRX0461   UKIP6801

kalendarz2019

Nasza fundacja przekazała Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE 10 500 zł na zakup materiałów do zajęć edukacyjnych, m.in. tablic edukacyjnych, liczydeł, liter, puzzli, zestawów do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Przekazaliśmy:

10 500 PLN

CEL:

Pomoce naukowe