Tymi dziećmi rodzice nie chcieli, nie umieli, bądź nie mogli się zająć ...