Od marca 2017 emeryci i renciści mogą przekazać swój 1% na rzecz OPP!

Dotychczas emeryci i renciści rozliczani byli wyłącznie przez organy ubezpieczeniowe na formularzu PIT‑40A. Jednak od 15 marca 2017 roku mogą samodzielnie decydować o 1% od swoich świadczeń emerytalno-rentownych, składając PIT-OP, czyli oświadczenie przekazania 1% podatku na rzecz wybranej OPP.

Oświadczenie emeryt lub rencista dostarcza do urzędu skarbowego na druku PIT-OP (osobiście lub online). Formularz zawiera wyłącznie dane podatnika oraz informacje o 1% (numer KRS organizacji, cel szczegółowy, zgodę podatnika lub jej brak na przekazanie swoich danych kontaktowych do wiadomości organizacji pożytku publicznego).

Więcej informacji: http://pit-op.pl/

To nic nie kosztuje, a może uratować życie dziecka

Przekazując 1% możesz zrobić wiele dobrego. Nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów, a część środków z twojego podatku dochodowego trafia w całości do potrzebujących specjalistycznej opieki medycznej dzieci!

Twój 1% ma naprawdę wielką moc – moc ratowania życia.