Mikołaj czeka na operację nóżki w St. Mary’s Medical Center. To jego szansa na chodzenie.