kalendarz 2019

Dzięki pomocy Darczyńców sfinansowaliśmy Marcelince dwa turnusy rehabilitacyjne (7 000 zł), podczas których dziewczynka spędziła 70 godzin na intensywnych ćwiczeniach.

Współfinansowaliśmy zakup pionizatora dla Marceliny za 1 088 zł.

Przekazaliśmy:

8 088 PLN

CEL:

Rehabilitacja

CEL:

Sprzęt medyczny