kalendarz2018

Maja na wozku7.02.2019 r. Dzięki Waszemu wielkiemu wsparciu przekazaliśmy Mai 15 007 zł na zakup nowych ortez, a miesiąc później opłaciliśmy konsultację ortopedyczną w Aschau.

5.01.2019 r. Maja wróciła z Kliniki w Aschau. Podczas wizyty kontrolnej wyjęto śrubę ze stopy dziewczynki. W trakcie trwania konsultacji lekarz zadecydował, że konieczna jest reoperacja dużego palca prawej stopy. Wynikało to z faktu, iż mięśnie zginające palca były silniejsze niż prostujące. Transpozycję mięśni wykonano natychmiast 28 grudnia 2018 r. Podczas zabiegu usunięto śrubę i wstawiono drut. Teraz Maja nosi gips, po zdjęciu którego ponownie będzie musiała stabilizować nóżki za pomocą ortez.

19.04.2018 r. Maja wróciła z kliniki w Niemczech. Po badaniach lekarz stwierdził, że należy pozostawić śrubę, aby stopa mogła utrzymać się jeszcze w odpowiednim ustawieniu. Kolejna wizyta w grudniu.

28.09.2018 r. Maję czeka zabieg ortopedyczny, podczas którego zostaną usunięte śruby z jej prawej stopy. Jego koszt (11 620 zł) udało się opłacić ze środków,  które zebraliśmy dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszych Darczyńców.

28.02.2018 r. Maja jest już po operacji. Podczas jej pobytu w klinice w Aschau wszystko przebiegło pomyślnie i udało się szczęśliwie przetransplantować mięśnie obu stóp. Dziewczynka bardzo dzielnie zniosła cały zabieg.

Przekazaliśmy:

29 996 PLN

CEL:

Operacja ortopedyczna

CEL:

Sprzęt medyczny