kalendarz 2019

Dzięki pomocy Darczyńców sfinansowaliśmy Marcelince dwa turnusy rehabilitacyjne (7 000 zł), podczas których dziewczynka spędziła 70 godzin na intensywnych ćwiczeniach oraz współfinansowaliśmy zakup pionizatora za 1 088 zł.

Przekazaliśmy:

8 088 PLN

CEL:

Rehabilitacja

CEL:

Sprzęt medyczny

kalendarz2019

Nasza fundacja przekazała Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE 10 500 zł na zakup materiałów do zajęć edukacyjnych, m.in. tablic edukacyjnych, liczydeł, liter, puzzli, zestawów do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Przekazaliśmy:

10 500 PLN

CEL:

Pomoce naukowe

kalendarz2019

Z Waszą pomocą udało się zebrać 14 900 zł na operację Laury, pozostałą kwotę przekazali Pomagacze z siepomaga.pl. Teraz czekamy tylko na wyznaczenie terminu.

Przekazaliśmy:

14 900 PLN

CEL:

Operacja serca

kalendarz

2019

2.04.2019. Mikołaj powoli dochodzi do siebie po operacji. Zabieg był bardzo trudny, lekarze wycięli ponad 5 cm kości i zrekonstruowali to co zostało “zepsute” podczas wcześniejszych operacji. Wg opinii dr Paleya to był ostatni moment na operację, gdyby Mikołaj czekał jeszcze dłużej, jedynym wyjściem byłaby amputacja. Dzięki Waszej pomocy udało się tego uniknąć!


Z całego serca ogromnie dziękujemy Fundacji FutureNet, która zdecydowała się przekazać 290 000 zł na leczenie chłopca.

Futurenet_Foundation_2

 

 

Operacja Mikołaja pierwotnie miała odbyć się w St. Mary’s Medical Center, jednak okazało się, że dr Paley przyjeżdża do Polski i wykona ją na miejscu. Dzięki temu koszty leczenia będą niższe i będziemy w stanie sfinansować oba zabiegi – 1.04.2019 i we wrześniu 2019 r.

Przekazaliśmy:

195 163 PLN

CEL:

Operacja nogi

kalendarz2019

Adaś jest po kolejnej chemii, wkrótce czeka go ponowne pobranie komórek macierzystych. Dopiero po przeszczepie komórek macierzystych będzie możliwe wdrożenie immunoterapii.

Dzięki pomocy darczyńców udało się zebrać całość kwoty potrzebnej na pokrycie kosztów leczenia chłopca (814 935 zł). Do tej pory z tej kwoty sfinansowaliśmy podanie leku Mozobil (26 400 zł).

Przekazaliśmy:

26 400 PLN

CEL:

Leczenie

kalendarz 2018

Dzięki pomocy Darczyńców sfinansowaliśmy wózek inwalidzki dla jednego z braci oraz opłacaliśmy comiesięczną rehabilitację dla obu braci.

Przekazaliśmy:

9 140 PLN

CEL:

Sprzęt rehabilitacyjny

CEL:

Rehabilitacja