Mukowiscydoza to mało znana, wrodzona i uwarunkowana genetycznie choroba płuc, która jest nieuleczalna i w wielu przypadkach uniemożliwia normalne funkcjonowanie. W leczeniu jej objawów jednym z kluczowych aspektów jest utrzymanie najwyższego stopnia higieny w otoczeniu chorych dzieci. Ograniczenie rozprzestrzeniania się drobnoustrojów ma szczególne znaczenie na oddziałach pulmonologicznych szpitali i klinik. Aby zapewnić odpowiednią opiekę chorym na mukowiscydozę, konieczne jest częste, gruntowne czyszczenie i ścierane mechaniczne wszystkiego, z czym mają kontakt. Tylko w takich warunkach mali pacjenci mogą w sposób bezpieczny poddawać się leczeniu, które daje im szansę na przeszczep płuc (a jest to jedyna szansa na uratowanie dzieci cierpiących na całkowitą niewydolność płuc).

Znając skalę problemu i trud walki z mukowiscydozą, chętnie angażujemy się w pomoc dla szpitali i klinik specjalizujących się w jej leczeniu. Jednym z naszych projektów w tym zakresie (o innych przeczytasz tu: LINK) jest zbiórka środków na zakup specjalistycznego urządzenia odkażającego dla Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy w Rabce-Zdroju. Koszt zakupu jednotarczowej szorowarki z odkurzaczem sucho-mokro to ponad 6 tys. zł. Dzięki temu urządzeniu znacznie poprawi się higiena i bezpieczeństwo chorych. Pozwoli to na efektywniejszą walkę z objawami mukowiscydozy oraz da pacjentom Kilniki szansę na normalne życie.

2017kalendarz

8 maja 2017 r. Fundacja Mam serce przekazała specjalistyczne urządzenie czyszczące dla Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy w Rabce-Zdroju. Dzięki niemu, możliwa będzie

poprawa warunków sanitarnych, w jakich przebywają najmłodsi pacjenci. Dziękujemy za wsparcie naszej akcji!

1rabka

2 rabka

Przekazaliśmy:

6 055PLN

CEL:

Sprzęt medyczny