Piotruś (ur. 11.01.2005) jest dzieckiem ze złożoną niepełnosprawnością. Po urodzeniu zdiagnozowano u niego encefalopatię niedotleniowo-niedokrwienną. W jej wyniku chłopiec cierpi na porażenie mózgowe czterokończynowe, epilepsję i małogłowie. Poza tym ma podwichnięcie stawu biodrowego, oczopląs, problemy z widzeniem. Choroba spowodowała duże opóźnienie w rozwoju: Piotruś nie porusza się samodzielnie, nie mówi, nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych.

Najpilniejszą potrzebą chłopca jest zakup specjalnego wózka inwalidzkiego dostosowanego do jego dysfunkcji. Potrzebny jest także dodatkowy stelaż do jazdy samochodem, który zadba o odpowiednie ułożenie jego ciała podczas codziennych dojazdów na rehabilitację. Specjalistyczny sprzęt zapobiegnie deformacjom i jednocześnie – przez wymuszenie ciągłej pracy nad postawą – wspomoże rehabilitację. Razem pomóżmy chłopcu w walce o sprawność!

kalendarz 2012–2016

W latach 2012–2015 dofinansowaliśmy Piotrusiowi turnusy rehabilitacyjne w kwocie 22 636 zł.

Poza rehabilitacją udało się także zakupić sprzęty stymulujące rozwój – komputer i specjalne oprogramowanie do nauki (2013 r. – 1 214 zł), a także specjalistyczny fotelik samochodowy i wózek Kimba (2016 r. – 3 920 zł). W 2015 r. opłaciliśmy pierwsze podanie komórek macierzystych (41 829 zł).

Przekazaliśmy:

69 599 PLN

CEL:

Sprzęt medyczny

CEL:

Leczenie

CEL:

Rehabilitacja